Michael Briguglio's Blog

Sunday, April 21, 2019

Is-solitudni fil-festi - Michael Briguglio

F’żmien il-festi għandi l-abitudni li nikteb dwar dawk li qed jesperjenzaw is-solitudni. Dan għax nara li l-paradoss urban ikun iktar emfassiżżat: Fost il-ferħ u ċ-ċelebrazzjonijiet, uħud iħossuhom waħidhom iktar minn qatt qabel.Tista’ tkun żagħżugħa li qalb il-folol tħossha iktar waħidha. Anzjan magħluq bejn il-ħitan ta’ daru, jew nanna li m’għandiex aċċess għan-neputijiet. Jista’ jkun ġenitur waqt it-tbatija ta’ separazzjoni, jew refuġjat li jagħmel l-almu tiegħu biex jintegra. Jew saħansitra tifel jew tifla bla ħbieb.Dawn jistgħu jinkludu ukoll pensjonanti ġodda li qed iduqu dinja ġdida u solitarja wara snin twal ta’ impjieg. Jistghu jinkludu persuni li qed jgħixu l-faqar u  barranin minghajr familji jew ħbieb. Persuni anzjuzi dwar bidliet li qed jghixu: fil-familja, fis-saħħa, fir-relazzjonijiet, fuq ix-xogħol u fis-soċjeta’ ta’ madwarhom. Jistgħu jinkludu vittmi ta’ ibbulijar, sessiżmu, razziżmu u forom varji ta’ disrkiminazzjoni. U jistghu jinkludu persuni li sempliċiment iħossuhom ‘stranġieri’.  Saħansitra jista’ jkun hemm ukoll persuni li m’humiex konxji jew attrezzati biex jiffaċċjaw kwistjonijiet ta’ saħħa mentali.Hemm min iħossu waħdu għax m’għandux ma min igawdi l-festi. Hemm min hu waħdu minħabba raġunijiet ta’ saħħa mentali bħad-dipressjoni jew anzjeta’. U eżempji bħal dawn jistghu ikunu relatati ma’ xulxin.Huwa importanti li nifmhu li s-soċjeta’ m’hijiex magħmula biss minn dawk li naqraw dwarhom fil-gażetti jew fuq facebook.Meta niddiskutu u nanaliżżaw dawn ir-realtajiet, tajjeb li ninnutaw li xi kultant anke persuni assoċjati mal-poter jistgħu ikunu dgħajfa u fraġli.   Jeħtieg li s-soċjeta’ tagħna tinfetaħ iktar f’din il-materja. Hekk sar f’kwistjonijiet bħall-LGBTIQ: suġġett li kien taboo soċjali sar wieħed prominenti fil-politika soċjali.Il-politiċi, il-media u s-soċjeta’ ċivili għandhom rwol ewlieni biex iwassslu għarfien dwar din il-materja. Jeħtieġ ukoll li fil-qasam edukattiv ikun hemm iktar emfasi u vizibilita’. Diġa’ hemm min jaħdem f’dawn l-oqsma: minn għaqdiet bhall-Caritas u Richmond Foundation sa l-mijiet ta’ counsellors, psikologi, psikjatri, social workers u care workers li jaħdmu mingħajr trombi minn wara l-kwinti.  Iżda nerġa nisħaq li jkun tassew pass pożittiv jekk ikun hawn politika nazzjonali olistika li tiżgura governanza tajba f’dan is-settur. Il-kontribuzzjoni ta’ entitajiiet pubbliċi, privati u l-volontarjat jistgħu issaħħu l-komunitajiet. Skejjel u kunsilli lokali għandhom ikollhm l-għodda u r-riżorsi neċessarju biex ikunu protagonisti, sabiex il-persuna tkun imħarrġġa f’kas ta’ bżonn u sabiex is-soċjeta’ tkun iktar sensibbli għal dawn ir-realtajiet.Fl-akkademja, hemm bosta suġġetti li jittrattaw dawn il-kwistjonijet: dawn is-suġġetti imorru lil’hinn mill-loġika tas-suq, iżda huma importanti ferm ghas-sisien tas-socjeta’. Riċerka empirika tista’ toffri l-evidenza neċċessarja għal politika informata.Għalhekk, nerġa nappella sabiex ilidma politika tikkunsidra ukoll materji inqas sensazzjonali iżda li kemm il-darba jeżistu fil-hajja ta’ kuljum ta’ bosta nies.

Dan l-artiklu deher fil-Mument, 21 ta' April 2019No comments: