Thursday, May 16, 2024

New Publication: Twenty years of Malta’s EU membership : the impact on Maltese environmental NGOs

 Briguglio, Michael (2024). Twenty years of Malta’s EU membership : the impact on Maltese environmental NGOs. 20 Years of EU Membership Paper Series, 3-16. 


In this study, I analyse the impact of EU accession on Maltese Environmental Non-Governmental Organisations (ENGOs), twenty years after Malta, the smallest EU-member state, joined the Union in 2004. In the run-up to EU accession, the environment was often seen as an area which would benefit from Malta’s EU membership, especially since Malta had a lack of environmental legislation and enforcement. Not surprisingly, Environmental NGOs (ENGOs) supported Malta’s EU accession. ENGOs are major protagonists in environmental politics in Malta. Their activism covers different areas, though some issues - most notably land development, and hunting of birds - are more visible and contentious in the public sphere. Environmental protest is also one of the most common types of protest in Malta.

In this paper, I investigate the impacts of Malta’s European Union (EU) accession on Environmental NGOs (ENGOs) through a sociological perspective, following two decades of Malta’s accession. For this purpose, the activism of ENGOs in relation to Malta’s EU accession was analysed, through political process theory and a social constructionist approach which engaged with the interpretations of the same ENGOs on the issue under analysis. For this purpose, primary data was collected through elite interviews with representatives from Malta’s major ENGOs. The main research question of this study is “how do ENGOs interpret the impacts of the EU, 20 years after Malta’s accession?” 

The study is a follow-up of a similar study I had published following ten years of Malta’s EU membership.  . It forms part of the '20 Years of EU membership' paper series published by the Institute for European Studies, University of Malta. 

Link: https://www.um.edu.mt/media/um/docs/events/20yearseumembers/MichaelBriguglio.pdf

Book Review: Turkish Politics and ‘the People’ – Mass Mobilisation and Populism, written by Spyros A. Sofos

The latest edition of academic journal Protest includes the following book review which I have written.

Briguglio, M. (2024). Turkish Politics and ‘the People’ – Mass Mobilisation and Populism, written by Spyros A. Sofos. Protest4(1), 103-106. https://doi.org/10.1163/2667372X-bja10055

Link:

https://brill.com/view/journals/prot/4/1/article-p103_008.xml

UM OAR: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/120225
Friday, May 03, 2024

Malta represented at International Conference on Blue Economy

 A few days ago, the first RethinkBlue international conference was organized by EU COST Action CA22122 - Rethinking the Blue Economy: Socio-Ecological Impacts and Opportunities, with the support of COST - European Cooperation in Science and Technology, the University of Zadar, and the Croatian Science Foundation.

During the conference, scholars and other experts discussed and presented research on issues related to social, environmental and economic aspects of the Blue Economy. This included maritime occupations; food security; sustainable blue consumption; port cities; coastal communities; fisheries governance; marine tourism; emergent activities; climate change; and natural hazards. The book of abstracts of the conference can be obtained from

https://conference.unizd.hr/rethinkblue/wp-content/uploads/sites/60/2024/04/book-abstracts.pdf

The RethinkBlue conference was opened by the Chairperson of RethinkBlue, Dr Dražen Cepić and the Vice-Chancellor of the University of Zadar Prof Zvjezdan Penezić.

Malta was represented by Management Committee members Prof Michael Briguglio and Matthew Laspina. Prof Briguglio and Prof Godfrey Baldacchino also presented respective research during the conference. 


More information on this Cost Action can be obtained from

https://www.cost.eu/actions/CA22122/

Thursday, February 22, 2024

FIRE signs with Nick Grima MGT

Hard Rock band FIRE , with whom I play the drums, has signed with Nick Grima MGT. See you live on stage! 


 

Tuesday, February 20, 2024

New Committee - Malta Sociological Association

During its Annual General Meeting held last Friday, the Malta Sociological Association (MSA) elected its committee for this year:

Chairperson: Bridget Borg

Vice-Chairperson: Mariella Debono

Secretary: Maria C. Borg

Treasurer: Julian Micallef

Public Relations Officer: Prof Michael Briguglio

International Officer: Ljiljana Cumura

Training Officer: Brian Chircop

Outreach Officer: Dr Dylan Cassar

Committee Member: Dr Valerie Visanich

Committee Member: Alan Fiott

The MSA is a non-profit making organisation. It is a non-commercial entity, which aims to develop and promote sociological knowledge. The Association promotes sociological research and contributes toward facilitating the cooperation of people working within the sociological field. It also aims at understanding and analysing social problems for the improvement of the quality of life.

More information about the Malta Sociological Association, including membership options, social media links, upcoming events, seminars and activities, may be obtained from www.maltasociologicalassociation.com
Friday, February 09, 2024

Master of Arts in Social Impact Assessment to start next week

We are pleased to announce that the Master of Arts in Social Impact Assessment will be starting for the first time ever next week. This course is being offered by the Department of Sociology, Faculty of Arts, at the University of Malta.


More information about this course can be found here:

Friday, February 02, 2024

Ħsibijiet (103) Il-bdiewa jipprotestaw

Il-protesti tal-bdiewa madwar l-Ewropa, u mhux l-inqas f'Malta, jistgħu jiġu interpretati bħala riżultat ta' politika li hi nieqsa mill-assessjar ta' l-impatti soċjali. 

X'loġika hemm f''Green Deal' u f'diskors ta' sostenibilita', jekk dawn jiġu imposti mingħajr il-parteċipazzjoni tal-komunitajiet affettwati?

Monday, January 29, 2024

#Ħsibijiet (102) Min fejn ġejjin il-flus?

Ikun tajjeb ħafna li nsaqsu minn fejn ġejjin il-flus li qed jonfqu kandidati għall-elezzjonijiet: Jekk hemmx rekord tat-tranżazzjonijiet, irċevuti fiskali, u jekk le, hemmx xi forma ta' tpartit jew volontarjat.

Kemm il-darba il-mistoqsijijet dwar il-finanzi jiġu diretti lejn il-partiti. Iżda kemm qed ikun hemm skrutinju tad-dħul, infieq u attivitajiet tal- kandidati? Forsi hemm min qed jagħmel lira tajba minn dawn il-flejjes?

Bilħaqq, ir-regoli dwar infieq u dħul elettorali kienu ġew miktuba b'mod biex jippermettu din it-tip ta' mġieba..... B'hekk tbexxaq bieb u nfetħu mitt tieqa.... għall-flus 'inviżibbli'.Wednesday, January 24, 2024

Call for papers Rethinking the Blue Economy: Socio-Ecological Impacts and Opportunities (RethinkBlue).

Call for papers for the first 1st RethinkBlue Conference, organised by COST Action CA22122 – Rethinking the Blue Economy: Socio-Ecological Impacts and Opportunities (RethinkBlue).

All details can also be found in the conference website. Click here
Thursday, January 11, 2024

#Ħsibijiet (101) Politika Partiġġjana u l-Forum Marittima

Permezz ta' staqarrija ftit tal-ġranet ilu, il-Forum Marittima Maltija (MMF) appellat lill-Gvern u l-Oppożizzjoni biex jaħdmu flimkien għal strateġija li tindirizza l-effetti negattivi tar-regolamenti ġodda dwar il-merkanzija minn fuq il-bastimenti. Dawn l-effetti jistgħu ikollhom impatt kbir fuq servizzi offruti minn Malta u fuq il-prezzijiet. 

Wieħed jista' jaqra l-istqarrija tal-MMF minn din il-holqa: https://mmf.org.mt/the-european-emission-trading-system-and-the-implications-for-malta/

Jidher li dan huwa każ fejn il-Gvern u l-Oppożiżżjoni iktar qed jaħlu ħin jikkritikaw lil xulxin milli jaħdhmu flimkien għall-interess nazzjonali ta' Malta -  gżira żgħira li hi dipendenti ħafna fuq l-ekonomija marittima. Forsi jkun aħjar jekk jiddjalogaw u jikkonsultaw sew ma' esperti u operaturi f'dan il-qasam milli joqogħdu jdoqqu t-trombi. 

Permezz tar-reshuffle, il-Gvern reġa' tilef l-Opportunita' li jkollu Ministru għall-Affarijiet Marittimi. Dan it-tip ta' Ministeru jeżisti f'pajjiżi oħra, u ma nistax nifhem kif il-politiċi, sena wara l-oħra, jibqgħu jagħtu importanza minuri lil dan is-settur daqshekk importanti għal pajjina. Kif inhuma l-affarijiet, il-kwistjonijiet marittimi huma taħt il-kompetenza ta' Ministeri differenti, inkluż dak tat-Trasport, li għadu kemm ġie karatterriżżat minn bidla fil-Ministru....

Stampa: The Malta Independent