Thursday, February 22, 2024

FIRE signs with Nick Grima MGT

Hard Rock band FIRE , with whom I play the drums, has signed with Nick Grima MGT. See you live on stage! 


 

Tuesday, February 20, 2024

New Committee - Malta Sociological Association

During its Annual General Meeting held last Friday, the Malta Sociological Association (MSA) elected its committee for this year:

Chairperson: Bridget Borg

Vice-Chairperson: Mariella Debono

Secretary: Maria C. Borg

Treasurer: Julian Micallef

Public Relations Officer: Prof Michael Briguglio

International Officer: Ljiljana Cumura

Training Officer: Brian Chircop

Outreach Officer: Dr Dylan Cassar

Committee Member: Dr Valerie Visanich

Committee Member: Alan Fiott

The MSA is a non-profit making organisation. It is a non-commercial entity, which aims to develop and promote sociological knowledge. The Association promotes sociological research and contributes toward facilitating the cooperation of people working within the sociological field. It also aims at understanding and analysing social problems for the improvement of the quality of life.

More information about the Malta Sociological Association, including membership options, social media links, upcoming events, seminars and activities, may be obtained from www.maltasociologicalassociation.com
Friday, February 09, 2024

Master of Arts in Social Impact Assessment to start next week

We are pleased to announce that the Master of Arts in Social Impact Assessment will be starting for the first time ever next week. This course is being offered by the Department of Sociology, Faculty of Arts, at the University of Malta.


More information about this course can be found here:

Friday, February 02, 2024

Ħsibijiet (103) Il-bdiewa jipprotestaw

Il-protesti tal-bdiewa madwar l-Ewropa, u mhux l-inqas f'Malta, jistgħu jiġu interpretati bħala riżultat ta' politika li hi nieqsa mill-assessjar ta' l-impatti soċjali. 

X'loġika hemm f''Green Deal' u f'diskors ta' sostenibilita', jekk dawn jiġu imposti mingħajr il-parteċipazzjoni tal-komunitajiet affettwati?

Monday, January 29, 2024

#Ħsibijiet (102) Min fejn ġejjin il-flus?

Ikun tajjeb ħafna li nsaqsu minn fejn ġejjin il-flus li qed jonfqu kandidati għall-elezzjonijiet: Jekk hemmx rekord tat-tranżazzjonijiet, irċevuti fiskali, u jekk le, hemmx xi forma ta' tpartit jew volontarjat.

Kemm il-darba il-mistoqsijijet dwar il-finanzi jiġu diretti lejn il-partiti. Iżda kemm qed ikun hemm skrutinju tad-dħul, infieq u attivitajiet tal- kandidati? Forsi hemm min qed jagħmel lira tajba minn dawn il-flejjes?

Bilħaqq, ir-regoli dwar infieq u dħul elettorali kienu ġew miktuba b'mod biex jippermettu din it-tip ta' mġieba..... B'hekk tbexxaq bieb u nfetħu mitt tieqa.... għall-flus 'inviżibbli'.Wednesday, January 24, 2024

Call for papers Rethinking the Blue Economy: Socio-Ecological Impacts and Opportunities (RethinkBlue).

Call for papers for the first 1st RethinkBlue Conference, organised by COST Action CA22122 – Rethinking the Blue Economy: Socio-Ecological Impacts and Opportunities (RethinkBlue).

All details can also be found in the conference website. Click here
Thursday, January 11, 2024

#Ħsibijiet (101) Politika Partiġġjana u l-Forum Marittima

Permezz ta' staqarrija ftit tal-ġranet ilu, il-Forum Marittima Maltija (MMF) appellat lill-Gvern u l-Oppożizzjoni biex jaħdmu flimkien għal strateġija li tindirizza l-effetti negattivi tar-regolamenti ġodda dwar il-merkanzija minn fuq il-bastimenti. Dawn l-effetti jistgħu ikollhom impatt kbir fuq servizzi offruti minn Malta u fuq il-prezzijiet. 

Wieħed jista' jaqra l-istqarrija tal-MMF minn din il-holqa: https://mmf.org.mt/the-european-emission-trading-system-and-the-implications-for-malta/

Jidher li dan huwa każ fejn il-Gvern u l-Oppożiżżjoni iktar qed jaħlu ħin jikkritikaw lil xulxin milli jaħdhmu flimkien għall-interess nazzjonali ta' Malta -  gżira żgħira li hi dipendenti ħafna fuq l-ekonomija marittima. Forsi jkun aħjar jekk jiddjalogaw u jikkonsultaw sew ma' esperti u operaturi f'dan il-qasam milli joqogħdu jdoqqu t-trombi. 

Permezz tar-reshuffle, il-Gvern reġa' tilef l-Opportunita' li jkollu Ministru għall-Affarijiet Marittimi. Dan it-tip ta' Ministeru jeżisti f'pajjiżi oħra, u ma nistax nifhem kif il-politiċi, sena wara l-oħra, jibqgħu jagħtu importanza minuri lil dan is-settur daqshekk importanti għal pajjina. Kif inhuma l-affarijiet, il-kwistjonijiet marittimi huma taħt il-kompetenza ta' Ministeri differenti, inkluż dak tat-Trasport, li għadu kemm ġie karatterriżżat minn bidla fil-Ministru....

Stampa: The Malta Independent
Sunday, January 07, 2024

Ħsibijiet (100) Reshuffle

Qrajna ħafna interpretazzjonijiet dwar ir-reshuffle, uħud aktar informati u struiti minn oħrajn. Forsi laqtu il-likk, forsi le. Saħansitra forsi jkun hemm stejjer li jingħataw lill-midja minn xi protagonisti infushom. Ikun hemm interpretazzjonijiet oħra li aktar jikxfu x-xewqat u l-opinjonijiet ta' min ħareġ bihom, milli x'ġara fil-verita'.

Aktar nemmen li jkun hemm diversi raġunijiet u pressjonijiet waqt proċess ta' reshuffle.

Li hu żgur hu li l-ebda  politiku m'għandu ċens perpetwu. Il-kewkba feġġejja tal- llum taf tkun l-aħbarijiet tal-bieraħ għada.Ħsibijiet (99) Kontroversji fil-Qorti

Mhux ser nirrefereri għall-ebda każ partikolari.

Meta jkun hemm xi kontroversja  l-Qorti li tixxandar fuq il-media, kemm il-darba nħoss li uħud minna nagħmlu u nxandru konklużjonijiet għaġġelin, li forsi jaqblu mal-opinjonijiet li diġà kellna, jew ma rappurtaġġ, inkluż dak sensazzjonalista. Taf int, forsi nirbħu xi like jew xi share. Anke jekk għad-detriment ta' ħaddieħor. 

Ikun iktar prudenti jekk wieħed iħalli l-proċess legali (bid-difetti kollha tiegħu) jaħdem. Dan jinkludi il-ġbir u l-analiżi ta' evidenza, inkluż dik li ma ddoqx għal widnejna.

Thursday, November 09, 2023

Studying Social Impacts - Michael Briguglio

The new upcoming Master of Arts in Social Impact Assessment, offered by the Sociology Department, Faculty of Arts, University of Malta, is discussed in this short article in The Malta Independent: