Sociologist, Local Councillor, Activist from Malta

Sunday, July 22, 2018

Egrant Findings

When the corruption protests started the Egrant story had not yet erupted.

Unlike Konrad Mizzi and Keith Schembri 's involvement in Panama papers, no one has admitted he/she owns Egrant. The inquiry proved that no proof of ownership has been found yet and that allegations to date have not been proven. So it raises more questions...like who falsified the signatures and why? Prime Minister Joseph Muscat still has alot to answer for, particularly on involvement of Keith Schembri and Konrad Mizzi  in the Panama Papers scandal, and for his chief of staff owning a bank account in Pilatus Bank.

Muscat probably called the enquiry on Egrant as he knew legal proof would never come out - he consequently rode the political wave. This was clear from day one. On the other hand Hearnville and Tillgate had full proof but Labour 's strong majority  and the power of Schembri and Mizzi in the triumvarate made them untouchable. Hence in latter case Politics prevailed over rule of Law... And this is extremely sad and worrying.

Muscat is now in good stead to turn his attention to the 2 sister companies Hearnville and Tillgate whose owners are known. He should hold Schembri and Mizzi to the same standard he held himself.

I will keep being active for justice and truth with my colleagues.

Tuesday, July 17, 2018

Kemm nistgħu nkunu liberi? – Michael Briguglio

Picture: Freedom Dance - George Mullen, 1999
Meta wieħed jagħti ħarsa lejn l-iżvilupp ekonomiku, kwistjonijiet etiċi, jew il-liġi u l-ordni pubbliku, jara li l-libertà individwali sikwit hi l-fattur ewlieni li jimmotiva t-tfassil tal-politika f'Malta bħalissa. Isiru eċċezzjonijiet meta jkunu involuti l-interessi politiċi u ekonomiċi tal-grupp dominanti li jmexxi l-pajjiż.Għal diversi filosfi u soċjologi, il-libertà hi l-fattur ewlieni li jimmotiva l-imġiba tal-bnedmin, iżda t-tifsira ta' din il-frażi trid tiġi kkwalifikata. Nemmen li meta wieħed janalizza din il-kwistjoni, wieħed għandu jsaqsi kif il-libertà ta' persuna waħda tista' tkun kompatibbli mal-libertà tal-oħrajn.Dan hu differenti mill-argument li l-libertà ta' individwu għandha tirbaħ fuq kollox u li s-sistemi morali jibdluna f'entitajiet passivi u doċili. Tabilħaqq, bosta argumenti għal libertà bla rażan sikwit ikunu huma stess marbutin ma' sistemi morali: il-libertinaġġ huwa fih innifsu twemmin. Għaldaqstant, libertarju huwa lsir ta' egoiżmu bla tmiem?Il-perspettiva tiegħi dwar il-libertà hija differenti wkoll mit-twemmin li l-ħajja hija biss taqbida bla waqfien biex wieħed isalva. Tassew li lkoll ser immutu, u iva, xi wħud minna huma aktar b'saħħithom minn oħrajn. Iżda persuna tista' tkun fiżikament aktar b'saħħitha mill-ġar tagħha iżda psikoloġikament aktar dgħajfa biex tħabbat wiċċha mal-isfidi li tiltaqa' magħhom. U daqskemm il-kompetizzjoni tista' tagħti inċentiv lil dak li jkun biex itejjeb il-qagħda tiegħu, daqstant il-kooperazzjoni jista' jkollha riżultati pożittivi. Nemmen li l-kuntest hu kruċjali f’dan ir-rigward.Nemmen ukoll li ta' spiss il-libertà tista' tirriżulta f'konsegwenzi mhux intenzjonati f'diversi direzzjonijiet, kemm pożittivi kif ukoll negattivi.  B'rabta ma dawn tal-aħħar, l-istorja turina li proġetti “grandjużi” li wiegħdu l-liberazzjoni tal-umanità spiċċaw biex wasslu għall-oppost, fejn sikwit spiċċaw biex daru għar-repressjoni, it-tfigħ il-ħabs jew il-qtil ta' dawk li ddubitaw il-pjanijiet "liberi" tal-mexxejja "illuminati" u l-veritajiet assoluti tagħhom.Jekk immexxu l-ipoteżi tal-"konsegwenzi mhux intenzjonati" għal Malta llum, nemmen li l-introduzzjoni mgħaġġla mill-gvern ta' leġislazzjoni f'bosta oqsma jista' jkollha konsegwenzi mhux intenzjonati li setgħu ġew evitati kieku l-proċess ta' tfassil ta' politika kien iktar kawt u olistiku.Kif inhuma l-affarijiet, it-tfassil ta' politika f'Malta jista' jkun li qed ixaqleb iżżejjed lejn l-estrem tal-libertà mingħajr ma jqis implikazzjonijiet bħas-sostenibbiltà u l-etika. Dan l-approċċ jista' jirbaħ il-voti ta' dawk li jgawdu direttament, iżda jirrispetta l-ġejjieni u dawk li jista' jkun ikollhom iħallsu l-prezz ta’ tfassil ta' politika bħal dan?Naħseb li pajjiżna jeħtieġ li jikkwalifika l-perspettiva tiegħu tal-libertà. Tista' titqies sostenibbli jekk tiġi rikonoxxuta bħala dipendenti mil-libertà tal-oħrajn, u b'hekk tiġi rrikonċiljata mar-responsabbiltà u l-interdipendenza. Idealment, l-Istat għandu jidher li huwa l-entità li tagħti l-garanzija aħħarija tar-rikonċiljazzjoni tal-libertà individwali mal-ġid komuni. Għaldaqstant,  idealment il-lingwaġġ politiku ma jikkonċentrax biss fuq il-libertà, iżda jenfasizza wkoll is-solidarjetà, id-dinjità, ir-reċiproċità u r-responsabbiltà.Minkejja dan l-argument, nagħraf li d-djalettika bejn il-libertà u l-ġid komuni xi kultant diffiċli li tasal għal rikonċiljazzjoni. Il-politiċi sikwit ikollhom biċċa xogħol iebsa biex jaqtgħu linja fit-tfassil tal-politika, u din tiġi influwenzata wkoll mill-interessi konfliġġenti ta’ lobbies differenti. Il-biża’ tiegħi hi li l-gvern bħalissa qed jikkonċentra wisq fuq id-denominatur komuni l-iżjed baxx fi ħdan iċ-ċiklu elettorali.Barra minn hekk, il-libertà minna nfisha tista’ tkun kunċett ambigwu. Ta’ spiss ikollna nagħmlu għażliet u ngħixu bihom fit-tajjeb u l-ħażin. Nistgħu ma nkunux ċerti dwar ir-riżultati tad-deċiżjonijiet tagħna, u dan parzjalment jispjega l-ansjetà akbar ta’ żminijietna.Kif darba qal Eckhart Tolle, sikwit niskopru li l-ħajja hi aktar avventura milli vjaġġ ippjanat: u li nippruvaw naħarbu mil-libertà u r-responsabbiltà jista’ jitqies “twemmin ħażin”, kif darba saħaq Jean Paul Sartre.F’dan, jien ningħaqad ma’ Zygmunt Bauman fit-twemmin li qatt ma jista’ jkun hemm tweġiba finali għad-djalettika bejn il-libertà u l-ġid komuni. Dak li għandna nagħmlu hu li nevitaw assolutiżmi ideoloġiċi u minflok ninvestu f’soċjetà li taħseb u tirrifletti.L-għanijiet ta’ soċjetà bħal din ikunu li kull wieħed u waħda minna jkollha l-ħila tħabbat wiċċha mal-ħajja ta’ kuljum u li niġbru r-riżorsi tagħna biex ngħinu biex tiġi garantita ħajja deċenti. L-ewwel għan jitlob aktar investiment f’oqsma bħax-xjenzi umanistiċi, l-etika u l-psikoloġija; it-tieni għan jitlob sistema ta’ sigurtà soċjali li tħares lil hinn miċ-ċikli elettorali.


Dan l-artiklu deher fil-Mument, 22 ta' Lulju 2018