Wednesday, May 31, 2023

Ħsibijiet 96: Solidarjeta' ma' l-anzjani u l-ħaddiema fid-dar tal-Kottonera

Fuq xi gażżetti qed naqraw dwar anjanzi imbikkmin minħabba li dalwaqt ser jiġu relokati mid-dar li jgħixu fiha għal xi dar oħra ta' l-anzjani. Saru jafu dwar dan ħabta u sabta l-ġimgħa l-oħra. 

Sfortunatament din mhux l-ewwel darba li anzjani ġew trattati bħala ċittadini tat-tieni klassi.

Minflok ma nirringrazzjaw lill-anzjani tas-servizz li taw u li għadhom jagħtu lis-soċjeta' Maltija, nieħdu deċiżżjonijiet li milli jidher huma nieqsa mill-konsultazzjoni. Dan hu każ ieħor ta' policymaking li jeħtieg social impact assessment, u mhux deċiżżjonijiet għaġġelin minn fuq għal isfel. 

Jeħtieġ li l-gruppi ta' l-anzjani u gruppi oħrajn fis-soċjeta' ċivili jiffirmuaw moviment soċjali għad-drittijiet ta' l-anjanzi. L-anzjani huma ċittadini tal-llum, bħal kull ċittadin ieħor.


Sunday, May 21, 2023

Ħsibijiet 95: Is-survey tal-Malta Today

 Survey Malta Today: Xi interpretazzjonijiet

Uħud mill-interpretazzjonijiet li jistgħu jingħataw lis-survey jinkludu dawn, u ma jeskludux neċessarjament lil xulxin:

- Il-Labour jaf jaddatta għall-isfidi

- Il-Labour qed jistenna kriżi interna, u l-kbir għadu ġej 

- Il-PN ser jasal 

- Il-PN ma tgħallem xejn minn retorika li titfa n-nies il-ħabs

- Hemm lok għat-tielet partit (iżda din toħloq mistoqsijiet oħra, per eżempju, x'għamla?)

- Qed tikber l-indifferenza politika

- Kull leġislatura politika ikollha l-kontroversji tagħha, imbagħad jiddeċiedi l-poplu.

- It-trends politiċi huma pjuttost ċari

- Hemm differenza bejn il-'headlines' fil-media, u l-aspirazzjonijiet tal-maġġoranzi siekta. 

- L-elezzjonijiet Ewropej u Lokali fl-2024 ituna stampa iktar ċara 

- Jista' jkun hemm fatturi oħra esterni u interni li jaffettwaw lill-Gvern u l-Oppożizzjoni 

Tuesday, May 09, 2023

Open Access Publication about protests in Malta

The following peer-reviewed article is now available as an open-access publication, in the academic journal 'Protest', published by Brill.

Briguglio, M. (2022). Protests in a Small Island State during the Year of covid-19: The Case of Malta, Protest1(2), 299-328. doi: https://doi.org/10.1163/2667372X-01020005


I am currently finalising a similar study for 2021 and collecting data for 2022 and 2023.

--

This paper relies on protest event analysis (pea) to study protests held in Malta during 2020 and analyses specific features of those protests, namely issues, organisations, coalitions, venues, and types of protest. The study verifies how Malta’s status as a small state impacts protest, especially in terms of networks of activism and in the context of the covid-19 pandemic.

Findings show the environment as the most prominent issue, followed by the murder of Daphne Caruana Galizia and human rights, respectively. The most active actors were Repubblika and Occupy Justice on the Daphne Caruana Galizia issue; Movement Graffitti on the environment; and irregular migrants without organisational set-ups, who protested human rights violations. This study emphasizes the importance of considering the characteristics and opportunity structures of Malta as a small state. Such factors are not only reflected in the protest repertoire, but also in the way organisations and activists invest in social networks.

Despite certain trends regarding protest numbers, there was no correlation between covid-19 and the number of protests. Furthermore, the main issues characterising protests were similar to those of previous years.Thursday, April 20, 2023

Op-ed: Malta’s democracy indicators and rankings - Michael Briguglio

How does Malta's political system rank globally?

In today's Malta Independent I compare Malta's democracy indicators and rankings as proposed by Freedom House, The Economist Intelligence Unit, and Varieties of Democracy Institute.

Link:


Thursday, April 06, 2023

Op-ed: A country of developers? Michael Briguglio

In today's Malta Independent I engage with class and demographic dynamics of Malta's property market, in relation to a recent press release by the Malta Developers Association.

Link:

https://www.independent.com.mt/articles/2023-04-06/blogs-opinions/A-country-of-developers-6736250910

Picture: The Malta Independent


Thursday, March 23, 2023

Op-ed: PL / PN Crossroads - Michael Briguglio

In today's Malta Independent I discuss challenges and opportunities faced by PL and PN in Malta's current political situation:

https://www.independent.com.mt/articles/2023-03-23/blogs-opinions/PL-PN-crossroads-6736250585

Photo: The Malta Independent 


Ħsibijiet (94): Il-politika tar-rispett

Il-politika tar-rispett m'għandha l-ebda kulur u kulħadd jista jħaddanha. 

Iżda sfortunatement kultant narmu r-rispett barra mit-tieqa biex nirbħu punti politiċi jew likes fuq il-media soċjali.

Ir-rispett m'ghandux ikun ibbażat fuq jekk il-persuna konċernata għandhiex l-istess affiljazzjoni jew veduti tiegħek. Dak huwa rispett a' la carte u opportunist. 

Nistgħu inħaddnu l-politika tar-rispett billi ma nipparteċipawx fl-imġieba grotteska li tipprova tkisser in-nies.

Sunday, March 12, 2023

#Ħsibijiet (93) Is-survey politiku tal-llum

Il-survey politiku tal-Malta Today li ġie ppublikat dalgħodu juri li l-proġett Laburista, li ilu rebbieħ mill-2009, qala daqqa' kemmxejn sinjifikanti fil-popolarita', minkejja li għadu minn fuq. Tajjeb naraw jekk il-PL huwiex kapaċi joħloq opportunita' f'din il-kriżi, bħal m'għamel kemm il-darba fis-snin riċenti waqt kontroversji oħra. 

Tajjeb naraw ukoll jekk il-Partit Nazzjonalista, frisk minn protesta nazzjonali nhar il-Ħadd li għadda, huwex ser ikun kapaċi joħloq mewġa politika, wara snin ta' kriżi interna u t-tneħħija inġusta u żlejali ta' Adrian Delia minn Kap fl-2020, f'nofs leġislatura. 

Ħames snin wara li fetaħ il-kawża ta' l-isptarijiet, u issa li ġie vindikat mill-Qorti, nistgħu nikkonfermaw kemm kellu raġun  Adrian Delia, minkejja li kemm hu, kif ukoll dawk li appoġġjawh kienu sfaw vittmi ta' attakki politiċi xejn sbieħ minn direzzjonijiet differenti. Forsi llum hemm ħjiel ta' indiema. 

Id-demokrazija ta' pajjiżna hi waħda dinamika, u dan jgħodd ukoll għal politika tal-movimenti soċjali u s-soċjeta' ċivili. Iżda, il-loġika tan-numri turina b'mod ċar li, ngħidu x'ngħidu, l-uniku forza li tista' tneħħi l-Partit Laburista mill-Gvern huwa l-Partit Nazzjonalista, u li l-iktar rebħa sinjifikanti fis-soċjeta' Maltija hi dik ta' l-elezzjoni nazzjonali.  

L-istorja politika ta' pajjiżna turina li bosta kampanji u elezzjonijiet intrebħu meta kien hemm koalizzjonijiet wiesgħin, mhux l-inqas b'involviment partiġġjan. 

Biex dawn jinħolquu, tinħtieġ ħidma flimkien kemm internament, kif ukoll ma' forzi politiċi u soċjali oħra, li, sa dan it-tant, iridu jkunu lesti li jpoġġu fil-ġenb preġudizzji, antipatiji u affiljazzjonijiet sabiex tinħoloq forza rebbieħa ġdida.

Huma l-koalizzjonijiet wiesgħa li joħolqu Gvern, u mhux interessi jew affiljazzjonijiet dojoq. 

Thursday, February 16, 2023

Thursday, January 05, 2023

Op-ed: Sustainable Development 2050 - Michael Briguglio

In today's Malta Independent I engage with the Government of Malta's public consultation on sustainable development, and I situate it in relation to Malta's political ecology. 

Link:
Wednesday, January 04, 2023

Michael Briguglio appointed Associate Editor of the International Social Science Journal

Dr Michael Briguglio has been appointed Associate Editor of the International Social Science Journal, a leading peer-reviewed academic journal published by global publishers Wiley.

The International Social Science Journal (ISSJ) bridges social science communities across disciplines and continents, focusing particularly on interdisciplinary and transdisciplinary work that pushes the boundaries of current approaches, both applied and theoretical.

Originally founded by UNESCO in 1949, ISSJ has since grown into a forum for innovative review, reflection and discussion informed by recent and ongoing international, social science research. It provides a home for work that has implications across the disciplines and beyond the academy.

Dr Michael Briguglio is a Senior Lecturer within the Department of Sociology, Faculty of Arts, University of Malta. He is also holds official roles within the Malta Sociological Association and Research Network 25 - Social Movements, within the European Sociological Association.

Link to ISSJ: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682451