Thursday, March 23, 2023

Ħsibijiet (94): Il-politika tar-rispett

Il-politika tar-rispett m'għandha l-ebda kulur u kulħadd jista jħaddanha. 

Iżda sfortunatement kultant narmu r-rispett barra mit-tieqa biex nirbħu punti politiċi jew likes fuq il-media soċjali.

Ir-rispett m'ghandux ikun ibbażat fuq jekk il-persuna konċernata għandhiex l-istess affiljazzjoni jew veduti tiegħek. Dak huwa rispett a' la carte u opportunist. 

Nistgħu inħaddnu l-politika tar-rispett billi ma nipparteċipawx fl-imġieba grotteska li tipprova tkisser in-nies.