Wednesday, May 31, 2023

#Ħsibijiet 96: Solidarjeta' ma' l-anzjani u l-ħaddiema fid-dar tal-Kottonera

Fuq xi gażżetti qed naqraw dwar anjanzi imbikkmin minħabba li dalwaqt ser jiġu relokati mid-dar li jgħixu fiha għal xi dar oħra ta' l-anzjani. Saru jafu dwar dan ħabta u sabta l-ġimgħa l-oħra. 

Sfortunatament din mhux l-ewwel darba li anzjani ġew trattati bħala ċittadini tat-tieni klassi.

Minflok ma nirringrazzjaw lill-anzjani tas-servizz li taw u li għadhom jagħtu lis-soċjeta' Maltija, nieħdu deċiżżjonijiet li milli jidher huma nieqsa mill-konsultazzjoni. Dan hu każ ieħor ta' policymaking li jeħtieg social impact assessment, u mhux deċiżżjonijiet għaġġelin minn fuq għal isfel. 

Jeħtieġ li l-gruppi ta' l-anzjani u gruppi oħrajn fis-soċjeta' ċivili jiffirmuaw moviment soċjali għad-drittijiet ta' l-anjanzi. L-anzjani huma ċittadini tal-llum, bħal kull ċittadin ieħor.


Sunday, May 21, 2023

Ħsibijiet 95: Is-survey tal-Malta Today

 Survey Malta Today: Xi interpretazzjonijiet

Uħud mill-interpretazzjonijiet li jistgħu jingħataw lis-survey jinkludu dawn, u ma jeskludux neċessarjament lil xulxin:

- Il-Labour jaf jaddatta għall-isfidi

- Il-Labour qed jistenna kriżi interna, u l-kbir għadu ġej 

- Il-PN ser jasal 

- Il-PN ma tgħallem xejn minn retorika li titfa n-nies il-ħabs

- Hemm lok għat-tielet partit (iżda din toħloq mistoqsijiet oħra, per eżempju, x'għamla?)

- Qed tikber l-indifferenza politika

- Kull leġislatura politika ikollha l-kontroversji tagħha, imbagħad jiddeċiedi l-poplu.

- It-trends politiċi huma pjuttost ċari

- Hemm differenza bejn il-'headlines' fil-media, u l-aspirazzjonijiet tal-maġġoranzi siekta. 

- L-elezzjonijiet Ewropej u Lokali fl-2024 ituna stampa iktar ċara 

- Jista' jkun hemm fatturi oħra esterni u interni li jaffettwaw lill-Gvern u l-Oppożizzjoni 

Tuesday, May 09, 2023

Open Access Publication about protests in Malta

The following peer-reviewed article is now available as an open-access publication, in the academic journal 'Protest', published by Brill.

Briguglio, M. (2022). Protests in a Small Island State during the Year of covid-19: The Case of Malta, Protest1(2), 299-328. doi: https://doi.org/10.1163/2667372X-01020005


I am currently finalising a similar study for 2021 and collecting data for 2022 and 2023.

--

This paper relies on protest event analysis (pea) to study protests held in Malta during 2020 and analyses specific features of those protests, namely issues, organisations, coalitions, venues, and types of protest. The study verifies how Malta’s status as a small state impacts protest, especially in terms of networks of activism and in the context of the covid-19 pandemic.

Findings show the environment as the most prominent issue, followed by the murder of Daphne Caruana Galizia and human rights, respectively. The most active actors were Repubblika and Occupy Justice on the Daphne Caruana Galizia issue; Movement Graffitti on the environment; and irregular migrants without organisational set-ups, who protested human rights violations. This study emphasizes the importance of considering the characteristics and opportunity structures of Malta as a small state. Such factors are not only reflected in the protest repertoire, but also in the way organisations and activists invest in social networks.

Despite certain trends regarding protest numbers, there was no correlation between covid-19 and the number of protests. Furthermore, the main issues characterising protests were similar to those of previous years.