Friday, February 02, 2024

Ħsibijiet (103) Il-bdiewa jipprotestaw

Il-protesti tal-bdiewa madwar l-Ewropa, u mhux l-inqas f'Malta, jistgħu jiġu interpretati bħala riżultat ta' politika li hi nieqsa mill-assessjar ta' l-impatti soċjali. 

X'loġika hemm f''Green Deal' u f'diskors ta' sostenibilita', jekk dawn jiġu imposti mingħajr il-parteċipazzjoni tal-komunitajiet affettwati?