Sociologist, Local Councillor, Politician from Malta
MEP Candidate - Partit Nazzjonalista (EPP).

Thursday, July 05, 2018

Il-Hobż u l-faqar – Michael Briguglio


Meta niddiskutu ż-żieda prevista fil-prezz tal-hobż, tajjeb li npoġġu din il-kwistjoni f’kuntest soċjo-ekonomiku.Tajjeb li nammettu li jekk jogħla l-prezz internazjonali tal-qmugħ ma tantx hemm x’jista’ jagħmel il-Gvern, ħlief dak li kien għamel gvern Nazzjonalista meta ta kumpens lil persuni li għandhom dħul baxx u li jassisti lill-furnara biex ikunu iktar effiċċjenti.Iżda meta wieħed jikkunsidra r-rata ta’ inflazzjoni f’Malta, wieħed jibda jitħasseb ukoll dwar żidiet oħra fil-prezzijiet. F’Malta, ir-rata żdidet minn 1.4 fil-mija għal 1.7 fil-mija bejn April u Mejju, meta r-rata kienet ta’ 1.1 fil-mija f’Mejju tal-2017. Fl-aħħar tnax il-xahar Malta espejenzat żidiet fl-ikel u xorb non-alkoħoliku, fjuwil, kirjiet ta’ propjeta, għamara u tagħmir domestiku kif ukoll f’servizzi relatati ma’ lukandi u restoranti.F’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-ikel, iż-żieda ta’ 1.6 fil-mija f’Mejju kienet it-tielet l-għola fl-UE, u f’pajjiżna l-konsumatur iħallas 10 fil-mija iktar mill-medja Ewropeja, saħansitra għola mill-prezzijiet f’18 il-pajjiż fosthom il-Ġermanja, ir-Renju Unit, l-Olanda u l-pajjiżi kollha li ssieħbu fl-UE ma’ Malta jew wara.Fil-verita’ m’hemmx għalfejn nirreferu għal statistika biex naraw iż-żidiet fil-prezzijiet. Illum kulħadd jaf li l-konsumatur qed jinsteraq minn kontijiet tad-dawl għoljin minħabba metodu illegali u monopolistiku li qed jintuża mill-ARMS. Nafu ukoll kemm qed jiżdied il-prezz ta’ ikel li jinxtara minn barra, minn sempliċi hobża biż-żejt sa ikla f’ristorant, u l-istess qed jiġri f’prezz ta’ ikel li nixtru għad-dar.Huwa ċar li l-importazzjoni ta’ eluf ta’ ħaddiema mingħajr ippjanar sostenibbli qed iwassal għal prezzijiet għoljin per eżempju fil-kirjiet. U fl-istess ħin il-Gvern Laburista s’isa ħela ħames snin fil-housing soċjali.Dan mhux tort ta’ dawn il-ħaddiema: dan hu tort ta’ gvern li qed jirreduċi l-ekonomija f’dipendenza fuq numru żgħir ta’ setturi mingħajr ma’ jara sew l-impatti soċjali, ambjentali u infrastrutturali fost oħrajn.Fl-istess ħin hemm realtajiet bħal kundizzjonijiet hżiena ta’ xogħol, is-solitudni u nies jgħixu f’garaxxijiet. Huwa veru li r-rata uffiċjali tal-faqar u esklużżjoni soċjali naqset, iżda irridu nżommu f’moħħna li skont il-Eurostat fl-aħħar tal-2016 kien hemm 85,000 persuna f’riskju ta’ faqar u esklużjoni soċjali u 19,000 li huma imċaħħda b’mod sever. Wieħed minn kull għaxar persuni mhux ilaħħaq mal-kirjiet, self jew kontijiet. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni Ewropea temmen li l-pensjoni f’Malta m’hijiex adekwata.Għalhekk, ikun tajjeb jekk il-mudell ekonomiku ta’ Malta iħares iktar fit-tul u li il-politika ekonomika tinkludi ukoll analiżi ta’ impatti soċjali, żvilupp fil-komunita’ kif ukoll diversifikazzjoni.Għalhekk, filwaqt li mhux tort tal-Gvern li l-prezz globali tal-qmugħ qed jiżdied, l-istess gvern ma jistax jabdika mir-responsabilitajiet tiegħu dwar id-diversi forom ta’ prekarjat tal-llum. F’dan in-nuqqas, l-oppożizzjoni Nazzjonalista qed tkun il-vuċi tas-solidarjeta’ u ta’ politika b’ruħ soċjali.

Dan l-artiklu deher fil-Mument, 8 ta' Lulju 2018. 

No comments: