Sociologist from Malta

Thursday, March 07, 2013

Il-Ministru George Pullicino iddecieda li jinfexx f'kampanja ta' biza' kontra l-AD. George, infakkrek li l-mexxej tieghek Lawrence Gonzi il-gimgha l-ohra iddikjara pubblikament li lest jahdem f'koalizzjoni ma' l-AD. George, fortunatament, l-elettorat huwa iktar matur milli tahseb int. Dejjem tieghek, Michael

No comments: