Sociologist from Malta

Thursday, June 21, 2007

Encounter & Kemm Hawn Dwejjaq fil-Pajjiz - New NORM REJECTION lyrics

Encounter

Aleatory
Contingency
Void of philosophy
Void is reality

The roll of the dice
Overdetermination
Conjunctural existence
Anti-humanist persistence

My meaning is true
When you came along
Material encounter
Singular encounter

Lyrics by Michael Briguglio 15/6/2007
Music by Norm Rejection


KEMM HAWN DWEJJAQ FIL-PAJJIZ

Kemm hawn dwejjaq fil-pajjiz
Kemm hawn nies igorru l-piz
L-anqas m’ghandna flus fl-idejn
Maqfulin u kollna dejn

Kemm hawn dwejjaq
Kemm hawn dwejjaq

Ma nistghux nittolleraw
L-isfruttar li qed naraw
Qasma bejn il-klassijiet
Jistanew il-barunijiet

Kemm hawn dwejjaq fil-pajjiz
Kemm hawn nies igorru l-piz
Faqar gdid jigi varat
Kollox tajjeb ghall-kbarat

Kemm hawn dwejjaq
Kemm hawn dwejjaq

Ma nistghux nittolleraw
Il-massakru ta’ kull m’hawn
L-ambjent niddefendu zgur
Niddefendu il-futur

Kemm hawn dwejjaq
Kemm hawn dwejjaq
Kemm hawn dwejjaq
Kemm hawn dwejjaq

Nirrezistu
Nirrezistu
Le ghall-Qirda
Irridu l-bidla

Lyrics by Michael Briguglio 15/6/2007
Music by Norm Rejection

2 comments:

Toni Sant said...

Lussu! U recordings meta Mike?

Michael Briguglio said...

Fil-futur behsiebna nirrikordjaw il-materjal gdid. Sa dan it-tant ser nitkbu iktar materjal u nohorguh live.

Cheers!